Mörkpoker och Sjustöt

Så kallad mörkpoker är en av de vanligaste formerna av poker och är nog något som de flesta spelat åtminstone vid något tillfälle. Mörkpoker kallas ibland även för köppoker, bytespoker eller five card draw. Till skillnad mot andra pokerspel som till exempel Texas Hold’Em förekommer i mörkpoker inga öppna kort.Spelet börjar med att varje spelare får fem kort. Därefter satsar varje spelare, om man spelar med satsningar vill säga, och sedan ges alla spelare möjlighet att byta kort. Lite beroende på vilka regler man kör med kan man välja att byta minst tre kort. Efter det satsas det igen, varpå visning sker. Den som då sitter på de bästa korten vinner rundan.En variant av mörkpoker är poängpoker, som går till på samma sätt, fast istället för pengar eller marker så får man istället poäng utifrån den hand man har vid visningen.

Sjustöt

Mer populärt kallat Seven Card Stud. Varje spelare får sju kort och tre av dem är mörka, alltså kan endast en spelare se dem. Resterande kort är öppna för alla. Man delar ut först tre kort och därefter ett kort i taget tills man når sju. Emellan varje kortutdelning har man tillfälle att satsa.Efter de tre första korten ser man vem som har det lägsta synliga kortet. Denne måste satsa hälften av den lilla satsningen. Näst på tur har valet att lägga sig eller komplettera den förres satsning till en hel satsning: alltså att lägga till den andra hälften.När nästa kort, kort nummer fyra, läggs ut hos varje spelare är det spelare med det högsta synliga kortet som väljer först om den vill satsa eller passa. Efter detta kort kan man bara lägga stora satsningar. Det sjunde kortet är ett mörkt kort och därefter vinner spelaren som har den bästa pokerhanden.